Usługi księgowe i rachunkowe, pełna księgowość – Kraków

Już od wielu lat realizujemy kompleksowe usługi księgowe – zarówno na rzecz prywatnych przedsiębiorców, jak i większych firm. Nie poprzestajemy jednak w rozwoju – uważnie monitorując oczekiwania i potrzeby Klientów jesteśmy w stanie stale rozszerzać naszą ofertę o dodatkowe oferty. Pełna księgowość jest przez nas zawsze realizowana w sposób indywidualny: zakres realizowanych działań dostosowywany jest do bieżących potrzeb danego podmiotu. Dlatego też nie zamykamy naszej oferty rachunkowej w jakichkolwiek ramach. Jesteśmy otwarci na potrzeby wynikające z prowadzenia firmy lub własnej działalności gospodarczej. Wiemy, jakie problemy mogą się z tym wiązać – posiadamy rozwiązania, które pozwolą w szybki i zarazem realny sposób pozbyć się kłopotów, a zarazem wesprzeć przedsiębiorstwa w ich codziennym funkcjonowaniu.

Z reguły nowoczesne biura rachunkowe proponują swoim Klientom rozbudowane pakiety usługowe. Dla nas liczy się pełne dopasowanie oferty – pragniemy, by nasi Klienci płacili jedynie za te usługi, z których rzeczywiście korzystają. Pozostajemy również otwarci na realizowanie zadań nieszablonowych, wymagających kreatywnych rozwiązań oraz wieloetapowego wdrożenia. Traktujemy je jak ciekawe i rozwijające nas samych wyzwania. W ten sposób możemy czerpać obopólne korzyści i prowadzić działania rachunkowe w najlepszy z możliwych sposobów – dokładnie dopasowany do profilu działalności naszego Klienta.

Nasze Biuro Księgowe jest w stanie zaoferować Państwu zarówno indywidualne podejście oraz terminową realizację, jak i pełen profesjonalizm w świadczeniu usług rachunkowych z naszej strony. Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo kompleksowego wsparcia na poziomie obsługi kadrowo-płacowej, czy też chcieliby, aby nasze Biuro reprezentowało Państwa stanowisko w trakcie kontroli US lub ZUS – gwarantujemy realizację pełnej księgowości, profesjonalne podejście oraz całkowite zaangażowanie w powierzone nam zadania. Chętnie doradzamy również przedsiębiorcom oraz firmom w kwestiach związanych z podejmowaniem konkretnych kroków finansowych – prowadzimy pełen nadzór nad księgowością oraz rachunkowością.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres usług rachunkowych, który pozwoli Państwu zapoznać się z rozpiętością naszego działania. Zadania te realizujemy zarówno dla naszych Klientów z Krakowa, jak i tych, którzy prowadzą swoją działalność poza obszarem Małopolski. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z szerokim wachlarzem możliwości usługowych naszego Biura Księgowego.

Uproszczona księgowość

 • – KPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • – Ewidencja Przychodów -Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • – Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Zakres usług – kompleksowe prowadzenie księgowości

 • – Sporządzanie bilansu otwarcia
 • – Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • – Sporządzanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT
 • – Konsolidowanie sprawozdań finansowych
 • – Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • – Nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości
 • – Konsultacje z zakresu rachunkowości
 • – Sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych:
  – bilans
  – rachunek zysków i strat
  – informacja dodatkowa
  – przepływy środków pieniężnych
 • – Kontrola   dokumentów pod  względem  formalnym i  informowanie Zleceniodawcy  o  brakach  lub  wadach  otrzymanej  dokumentacji  natychmiast po ich  stwierdzeniu
 • – Prowadzenie rejestru środków trwałych
 • – Wystawianie faktur i re-faktur
 • – Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
 • – Rozliczanie delegacji
 • – Wystawianie not korygujących itd.
 • – Księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków (miesięczne wiekowanie należności i zobowiązań)
 • – Rozliczanie projektów inwestycyjnych
 • – Obliczanie miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego
 • – Przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego (CIT-8)  oraz sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego
 • – Występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami podatkowymi i kontrolnymi
 • – Komunikacja z nadzorującym Controllerem Finansowym w Polsce lub za granicą
 • – Opracowanie zakładowego planu kont
 • – Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
 • – Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • – Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych oraz walutowych
 • – Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE)
 • – Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • – Wszelkie inne czynności